FAQ

Gdzie są dostępne podręczniki?
Gdy zainstalujemy pod Windows 8.x aplikację PlatMat, to na pulpicie kafelkowym aplikacji pojawi się grupa PlatMat, a w niej zainstalowane aplikacje, ich deinstalatory oraz podręczniki w formie pdf. Dodatkowo dla aplikacji używanych przez uczniów niewidomych UCZEŃ Niewidomy, KUBARYTMY i KALKULATOR podręczniki są w formie stron html, dostępnych zgodnie ze standardem WCAG.

30/10/2015Jolanta Brzostek-Pawłowska
Czy jest Pomoc w aplikacjach PlatMat?
Tak, jest pomoc kontekstowa, dostępna z menu górnego Pomoc.

30/10/2015Jolanta Brzostek-Pawłowska
Jaka wersja systemu Windows jest wymagana do prawidłowego działania PlatMat?
Wszystkie aplikacje PlatMat działają pod Windows 8.x. lub Windows 10

08/10/2015Małgorzata Rubin
W jaki sposób mogę zamówić PlatMat?
W celu zamówienia wybranej aplikacji z zestawu PlatMat należy przejść do menu Oprogramowanie, wybrać opcję Katalog i złożyć zamówienia naciskając przycisk Zamów widoczny w opisie każdej aplikacji.

17/11/2015Małgorzata Rubin
Czy można odczytywać mową syntetyczną komentarze tekstowe w aplikacji UCZEŃ Słabowidzący?
Takie potrzeby przemawiają raczej za używaniem komentarzy dźwiękowych, które uczniowie wyposażeni w słuchawki mogą na lekcji odsłuchać. Można też dla wygody uczniów wstawiać w dokumencie ten sam komentarz w 2 formach, raz jako tekstowy i drugi - dźwiękowy. Uczniowie skorzystają z jednego bądź drugiego, stosownie do własnych preferencji.

01/09/2016Małgorzata Rubin
Jakie narzędzia oferuje PlatMat?
PlatMat składa się z 6-ciu narzędzi (aplikacji Windows), które komunikują się ze sobą oraz z portalem www.platmat.pl. Aplikacje przeznaczone są dla nauczycieli/korepetytorów, uczniów i rodziców.
1. Aplikacja NAUCZYCIEL
2. Aplikacja UCZEŃ Słabowidzący
3. Aplikacja UCZEŃ Niewidomy
4. Aplikacja KALKULATOR szkolny
5. Aplikacja KUBARYTMY

06/10/2016Małgorzata Rubin
Edycja użytkownika