News

PlatMat in the European context

On October 2, 2017, we began the implementation of the project entitled "EuroMath - enhanced support to teachers and learners with visual impairments in inclusive educational settings through innovative ICT-based math instruction" under European programme Erasmus+. The main aim of the project is to develop and disseminate EuroMath educational tools based on selected, innovative solutions from PlatMat and new solutions, established jointly with the Partners, to meet the needs of inclusive mathematics education in Poland, the Netherlands and Ireland.
Learn more about the project and its results on the www.euromath.eu.

21/01/2019Małgorzata Rubin

The 2nd PlatMat Conference

25.05.2017 r. odbyła się II Konferencja PlatMat: Innowacje i doświadczenia wsparcia nauczyciela i uczniów z dysfunkcjami wzroku w edukacji matematycznej, na której zostały przedstawione rezultaty projektu badawczego "OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat".
Konferencja była wydarzeniem podsumowującym działania prowadzone w projekcie OPTY, w szczególności okazją do podzielenia się doświadczeniami z pilotażowych zajęć z matematyki (stacjonarnych i zdalnych) wspieranych technologią PlatMat, prowadzonych w 3-ech placówkach edukacyjnych: SOSW dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej w Warszawie, SOSW dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie oraz Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach. Nauczyciele biorący udział w projekcie OPTY przedstawiali praktyczne przykłady zastosowania i użycia PlatMat do nauczania konkretnych zagadnień z podstawy programowej z matematyki, a także korzyści z zastosowania PlatMat dla nauczyciela (przygotowanie się do lekcji, prowadzenie zajęć) i ucznia (praca na zajęciach i praca w domu ze zdalnym wsparciem nauczyciela).

Conference materials:

29/05/2017Małgorzata Rubin

PlatMat on the REHA for the Blind 2016 international exhibition

W dniach 1 i 2 grudnia b.r. na Międzynarodowej Konferencji REHA for The Blind 2016 była prezentowana innowacyjna technologia PlatMat opracowana i rozwijana w IMM w 2-óch projektach badawczych dofinansowanych przez PFRON. Stoisko IMM, zorganizowane pod hasłem "Włączająca edukacja matematyczna" cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zagranicznych producentów technologii wspomagających niewidomych. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się i przetestowania narzędzi PlatMat. Z producentami przeprowadzono rozmowy na temat ewentualnej współpracy w dostosowaniu technologii PlatMat dla odbiorców zagranicznych.

06/12/2016Małgorzata Rubin

Konsultacje w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

W dniu 18 listopada 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, odbyły się konsultacje z nauczycielami podsumowujące pierwszy etap waloryzacji zoptymalizowanych narzędzi technologii edukacyjnej PlatMat. Jednocześnie zostało przeprowadzone szkolenie ucznia z zakresu narzędzi PlatMat, przygotowujące go do udziału w waloryzacji prototypu Platmat. Szkole przekazano również dodatkowy zestaw komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem PlatMat.

22/11/2016Małgorzata Rubin

Konsultacje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

W dniu 21 października 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, odbyły się konsultacje z nauczycielami i uczniami podsumowujące pierwszy etap waloryzacji zoptymalizowanych narzędzi technologii edukacyjnej PlatMat. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele grupy deweloperów, którzy wyjaśniali wątpliwości dotyczące stosowania i optymalizacji PlatMat.

22/11/2016Małgorzata Rubin

Szkolenia uczniów i nauczycieli w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

W dniach 14 i 20 czerwca 2016 w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, w którym kształci się młodzież niepełnosprawna, odbyły się szkolenia nauczycieli i uczniów z zakresu wykorzystania aplikacji technologii PlatMat w edukacji matematycznej. W szkoleniach wzięło udział dwóch uczniów słabowidzących oraz dwóch nauczycieli matematyki. Uczniowie i nauczyciele otrzymali niezbędny sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć wspomaganych technologią PlatMat.

20/06/2016Małgorzata Rubin

Ruszyły szkolenia uczniów i nauczycieli w PlatMat OPTY

W dniach 20-21 maja 2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 odbyły się szkolenia uczniów i nauczycieli z zakresu wykorzystania aplikacji technologii PlatMat w edukacji matematycznej. W szkoleniach wzięło udział dwóch uczniów słabowidzących, trzech uczniów niewidomych oraz dwóch nauczycieli matematyki. Uczniowie i nauczyciele otrzymali niezbędny sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć wspomaganych technologią PlatMat.

23/05/2016Małgorzata Rubin

Start nowego projektu PlatMat OPTY

On April 1, 2016, we began the implementation of the project entitled "OPTY: Studies on the effectiveness of computerization of mathematical education of students with visual impairments using the optimized PlatMat tools". It is a continuation of the idea of ??the completed project entitled "PlatMat platform increasing the effectiveness of inclusive education in the field of mathematics and physics", implemented in the period 02.2014 - 10.2015, which resulted in a complete, innovative educational technology PlatMat: a set of tools and a portal that supports the teaching of mathematics and physics of students with visual impairments. The activities carried out in the current project will focus on:
  • optimization and universalization of PlatMat tools,
  • valorisation of PlatMat tools under real operating conditions,
  • optimization of PlatMat tools to match the declared needs of different groups of potential users operating in different contexts (local environments),
  • dissemination of the results of research and applications from implementations,
  • development of recommendations for the application and implementation of PlatMat in the teaching of maths of pupils with visual impairments, which are a factor increasing the diffusion of innovative technology of PlatMat on the education market.
The project is co-financed by PFRON and will last until the end of March 2017.

21/04/2016Małgorzata Rubin

Presentation of the educational platform PlatMat at the seat of PFRON

On April 4, 2016 at 10:00 at the seat of PFRON the presentation of the educational platform PlatMat tools was delivered. The meeting was attended by the representatives of the Board and employees of PFRON. The presentation was given by Jolanta Brzostek-Pawłowska – project manager, inventor and designer of PlatMat platform, Dariusz Mikułowski and Małgorzata Rubin – performers team members. PlatMat technology has attracted considerable interest of the participants. At the same time, it was suggested that the product should be immediately directed to the Ministry of Education in order to obtain a recommendation for its use in the mathematical education of students with visual impairments in Polish schools.

11/04/2016Małgorzata Rubin

"Our Affairs" portal anounces about PlatMat

In the Education section on the "Our Affairs" website was released on 12.09.2015 an article about educational PlatMat platform tools. The magazine is published on the Polish market since June 1988. His most important mission is to serve as primary source of information for all people with disabilities, their organizations, employers and institutions established to work on their behalf. Link to the article (in polish).

18/12/2015Małgorzata Rubin

PFRON about Platmat conference

On the PFRON website was published an article about PlatMat conference, which was held on 28.10.2015 at the Institute of Mathematical Machines. The aim of the conference was to disseminate the results of the completed research project co-financed by PFRON and an invitation to cooperate in the implementation of this technology in schools. Among the participants were representatives of PFRON, special centers of school and educational institutions, schools and departments integration, the Centre for the Development of Education, universities and institutes. Link do the article (in polish).

17/12/2015Małgorzata Rubin

About PlatMat - article in the "Pochodnia" social magazine

In the continuously published since 1948 social magazine of the Polish Association of the Blind entitled "Torch" was published November 4, 2015 an article "PlatMat, computer tools for the inclusion mathematical education of students with visual impairments" by Agnieszka Fabisiak and Sławomir Klimkowski from the Rehabilitation Centre at the Polish Association of the Blind. Link to the article (in polish).

01/12/2015Małgorzata Rubin

The 1st PlatMat Conference

The innovative educational PlatMat platform was presented October 28, 2015 at the special conference in Warsaw organized by Institute of Mathematical Machines. PlatMat platform is the result of research project finished 31.10.2015 co-financed by National Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities in Poland. The conference was attended math teachers with specialized centers for blind and visually impaired students, representatives of mass inclusive schools and educational institutions. See the photos

08/10/2015Małgorzata Rubin

PlatMat was awarded Public Choice TellUs Awards

The festival of innovations Future-en-Seine in Paris: PlatMat platform received the Public Choice Tell Us Awards for finals Tellus Awards contest for an innovative European product.

25/06/2015Jolanta Brzostek-Pawłowska

PlatMat was awarded on ITEX 2015

On 21-23th of May 2015 in Kuala Lumpur (Malaysia) took place an 26th International Invention & Innovation Exhibition ITEX 2015. Association of Polish Inventors and Rationalizers organized a stand and presented more than 20 polish innovations including PlatMat technology. PlatMat educational platform won silver medal in main competition at the ITEX 2015.

03/06/2015Małgorzata Rubin

PlatMat in Brussels

The International LINQ 2015 Conference for Learning Innovations and Learning Quality took place on 11-13 of May 2015 in Brussels. During the workshop on TELL US Awards with 16 regional finalists the innovative PlatMat technology was presented as effective solution for inclusive formal education in math.

03/06/2015Małgorzata Rubin
Edit user