Informacje o repozytorium publikacji
Z repozytorium na portalu PlatMat można pobrać matematyczne zasoby edukacyjne w postaci multimedialnych plików w formacie EPUB3.

Zapraszamy Nauczycieli do publikowania zadań i ich rozwiązań oraz teorii w naszym repozytorium.

Zapraszamy Nauczycieli i Uczniów do korzystania z zasobów zgromadzonych w repozytorium.

Nauczyciele matematyki mogą publikować swoje prace w repozytorium bezpośrednio z aplikacji PlatMat NAUCZYCIEL. Uczniowie i Nauczyciele mogą pobierać zadania i teorię bezpośrednio z aplikacji PlatMat NAUCZYCIEL i PlatMat UCZEŃ.

Zasoby edukacyjne i aplikacje są dostępne po uprzednim zarejestrowaniu się na portalu.
Edycja użytkownika