Oprogramowanie

NAUCZYCIELAplikacja przeznaczona dla Nauczyciela, Korepetytora, Rodzica, służy do tworzenia, edycji, gromadzenia i wyszukiwania dostępnych (dla uczniów niewidomych i słabowidzących) matematycznych zasobów edukacyjnych, przesyłania ich uczniom, otrzymywania, poprawiania, odsyłania i gromadzenia prac uczniów, do zdalnego śledzenia pracy ucznia (na lekcji, poza lekcją) poprzez wyświetlanie ekranu wybranego ucznia na ekranie nauczyciela, do komunikacji głosowej i tekstowej z uczniem (niewidomym, słabowidzącym) przez Internet i wymiany dokumentów z uczniem przez Internet. Aplikacja zawiera dwa edytory formuł i edytor grafiki matematycznej, umożliwia drukowanie w brajlu i 3D. Aplikacja współpracuje z portalem - pobierając z niego zamówioną na portalu przez użytkownika licencję na określony w zamówieniu okres działania aplikacji i określoną liczbę kont użytkowników - oraz umożliwiając nauczycielowi przesyłanie dokumentów na portal w celu ich publikowania (odpłatnego lub nieodpłatnego) oraz pobierania dokumentów opublikowanych przez innych nauczycieli.

Współpraca aplikacji z portalem wymaga uprzedniego zarejestrowania się użytkownika na portalu, co jest konieczne, by móc zamówić licencję.


Zasady dostępu do aplikacji NAUCZYCIEL: wersja trial kończy się po 30 dniach. Aplikacja po tym okresie wyświetla komunikat, że mogłaby pobrać licencje z portalu (automatycznie). Na portalu musi czekać licencja, wygenerowana w wyniku zamówienia zgłoszonego przez użytkownika. Użytkownik określa parametry licencji. Zaleca się, jeśli to możliwe, by użytkownik instalujący aplikację miał ten sam logi i hasło co użytkownik zarejestrowany na portalu i składający zamówienie. Jeśli w imieniu szkoły jedna osoba zakupuje wiele licencji i podaje swój login i hasło, to nie może przekazywać tych danych osobom trzecim,

UCZEŃ NiewidomyAplikacja przeznaczona dla ucznia niewidomego. Aplikacja umożliwia niewidomemu uczniowi, posługującemu się brajlem i urządzeniami brajlowskimi i/lub klawiaturą QWERTY i odczytem głosowym, efektywną pracę nad zadaniami matematycznymi w klasie, w domu i przez Internet oraz sprawne porozumiewanie się z nauczycielem w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Aplikacja stwarza możliwości uczniom niewidomym w oddziałach integracyjnych bycia nadążnym za widzącymi kolegami, zaś w ośrodkach specjalistycznych - szybszej i skuteczniejszej nauki matematyki. Aplikacja niewidomemu uczniowi stwarza możliwość odczytu formuł głosem i na linijce brajlowskiej, edycję formuł z klawiatury QWERTY lub brajlowskiej wspomaganą gestami dotykowymi, nawigację z klawiatury lub gestami dotykowymi po formułach połączoną z odczytem głosowym, nawigację z klawiatury po dokumencie matematycznym zawierającym formuły i grafikę, drukowanie brajlowskie i tyflograficzne oraz 3D, akustyczny odczyt grafiki matematycznej (przez dotyk ekranu), akustyczno-dotykowy odczyt grafiki przez nałożenie tyflografiki na ekran dotykowy, połączony z informacjami głosem o wybranych elementach grafiki, wymianę dokumentów z nauczycielem w klasie i przez Internet, czat głosowo-tekstowy z nauczycielem.

Zasady dostępu do aplikacji UCZEŃ Niewidomy: wersja trial kończy się po 30 dniach. Aplikacja po tym okresie wyświetla komunikat, że mogłaby pobrać licencje z portalu (automatycznie). Na portalu musi czekać licencja, wygenerowana w wyniku zamówienia zgłoszonego przez użytkownika. Użytkownik określa parametry licencji. Zaleca się, jeśli to możliwe, by użytkownik instalujący aplikację miał ten sam logi i hasło co użytkownik zarejestrowany na portalu i składający zamówienie. Jeśli w imieniu szkoły jedna osoba zakupuje wiele licencji i podaje swój login i hasło, to nie może przekazywać tych danych osobom trzecim, by w sposób nieuprawniony nie były pobierane licencje. W takim wypadku osoba ta musi sama osobiście wprowadzać login i hasło gdy po połączeniu aplikacji z portalem portal zapyta się o login i hasło. Aplikacja umożliwia uczniowi pobieranie z portalu dokumentów matematycznych (zadania, karty pracy, teoria, grafika), które zostały upublicznione przez nauczycieli.

UCZEŃ SłabowidzącyAplikacja przeznaczona dla ucznia słabowidzącego. Aplikacja umożliwia słabowidzącemu uczniowi efektywną pracę nad zadaniami matematycznymi w klasie, w domu i przez Internet oraz sprawne porozumiewanie się z nauczycielem przy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Aplikacja stwarza możliwości uczniom słabowidzącym w oddziałach integracyjnych bycia bardziej nadążnymi za ich widzącymi kolegami. Aplikacja służy do tworzenia, edycji, gromadzenia, odbierania, wysyłania i wyszukiwania dostępnych, multimedialnych matematycznych zasobów edukacyjnych przez ucznia. Aplikacja zawiera dwa edytory formuł i edytor grafiki matematycznej oraz możliwości dostosowania widoku ekranu do potrzeb ucznia. Uczeń ma możliwość komunikacji głosowej i tekstowej z nauczycielem przez Internet oraz wymiany dokumentów zarówno przez Internet jak też sieć WiFi w klasie. Aplikacja umożliwia uczniowi pobieranie z portalu dokumentów matematycznych (zadań, kart pracy, teorii, grafiki) upublicznionych przez nauczycieli. Multimedialne dokumenty, zawierające nagrane lub tekstowe wyjaśnienia nauczyciela i grafikę do audio odczytu, stanowią pomoc w samodzielnej nauce ucznia.

Zasady dostępu do aplikacji UCZEŃ Słabowidzący: wersja trial kończy się po 30 dniach. Aplikacja po tym okresie wyświetla komunikat, że mogłaby pobrać licencje z portalu (automatycznie). Na portalu musi czekać licencja, wygenerowana w wyniku zamówienia zgłoszonego przez użytkownika. Użytkownik określa parametry licencji. Zaleca się, jeśli to możliwe, by użytkownik instalujący aplikację miał ten sam logi i hasło co użytkownik zarejestrowany na portalu i składający zamówienie. Jeśli w imieniu szkoły jedna osoba zakupuje wiele licencji i podaje swój login i hasło, to nie może przekazywać tych danych osobom trzecim, by w sposób nieuprawniony nie były pobierane licencje. W takim wypadku osoba ta musi sama osobiście wprowadzać login i hasło gdy po połączeniu aplikacji z portalem portal zapyta się o login i hasło.

KUBARYTMYAplikacja KUBARYTMY do nauki wykonywania obliczeń metodą pisemną. Aplikacja jest przeznaczona dla uczniów niewidomych i słabowidzących do nauki wykonywania podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie) sposobem pisemnym („pod kreską”). Uczniom niewidomym aplikacja zastępuje tradycyjną tabliczkę i kostki, przy pomocy których uczą się oni wykonywać działania arytmetyczne w słupku. Aplikacja Kubarytmy jest modułem zintegrowanym z aplikacjami UCZEŃ Niewidomy, UCZEŃ Słabowidzący i NAUCZYCIEL, działa również jako samodzielna aplikacja pod Windows.

Zasady dostępu do aplikacji KUBARYTMY: wersja trial kończy się po 30 dniach. Aplikacja po tym okresie wyświetla komunikat, że mogłaby pobrać licencje z portalu (automatycznie). Na portalu musi czekać licencja, wygenerowana w wyniku zamówienia zgłoszonego przez użytkownika. Użytkownik określa parametry licencji. Zaleca się, jeśli to możliwe, by użytkownik instalujący aplikację miał ten sam logi i hasło co użytkownik zarejestrowany na portalu i składający zamówienie. Jeśli w imieniu szkoły jedna osoba zakupuje wiele licencji i podaje swój login i hasło, to nie może przekazywać tych danych osobom trzecim, by w sposób nieuprawniony nie były pobierane licencje. W takim wypadku osoba ta musi sama osobiście wprowadzać login i hasło gdy po połączeniu aplikacji z portalem portal zapyta się o login i hasło.

KALKULATORAplikacja KALKULATOR szkolny jest przeznaczona dla uczniów niewidomych i słabowidzących do wykonywania obliczeń matematycznych. Aplikacja jest matematycznym kalkulatorem dostosowanym do szkolnych potrzeb, działa w wersji prostej (obliczenia) albo, po przełączeniu, w wersji zaawansowanej (obliczenia wyrażeń). Aplikacja jest modułem zintegrowanym z aplikacjami UCZEŃ Niewidomy i UCZEŃ Słabowidzący i NAUCZYCIEL, działa również jako samodzielna aplikacja pod Windows 8.x.

Zasady dostępu do aplikacji KALKULATOR: wersja trial kończy się po 30 dniach. Aplikacja po tym okresie wyświetla komunikat, że mogłaby pobrać licencje z portalu (automatycznie). Na portalu musi czekać licencja, wygenerowana w wyniku zamówienia zgłoszonego przez użytkownika. Użytkownik określa parametry licencji. Zaleca się, jeśli to możliwe, by użytkownik instalujący aplikację miał ten sam logi i hasło co użytkownik zarejestrowany na portalu i składający zamówienie. Jeśli w imieniu szkoły jedna osoba zakupuje wiele licencji i podaje swój login i hasło, to nie może przekazywać tych danych osobom trzecim, by w sposób nieuprawniony nie były pobierane licencje. W takim wypadku osoba ta musi sama osobiście wprowadzać login i hasło gdy po połączeniu aplikacji z portalem portal zapyta się o login i hasło.

TEACHERTEACHER application - English version.

TEACHER application is supplied as trial.

Blind STUDENTBlind STUDENT application - English version.

Blind STUDENT application is supplied as trial.

Partially Sighted STUDENTPartially Sighted STUDENT application - English version

Partially Sighted STUDENT application is supplied as trial.

CUBARITHMCUBARITHM application - English version.

CUBARITHM application is supplied as trial.

CALCULATORCALCULATOR application - English version.

CALCULATOR application is supplied as trial.
Edit user