Wdrożenie i badania wsród uczniów słabowidzących i ich nauczycieli
Back
Wzbogacimy Platmat o elementy, o których Państwo wspominali na konferencji 28.10.2015, a które będą rezultatami dalszych prac badawczych. Będą to badania nad matematycznymi gestami dodatkowymi, nad rozwiązaniami dla uczniów mocno słabowidzących, nad audio odczytem grafiki, pracą zespołową i inne. Prosimy o głosy zainteresowanych Ośrodków i szkół do współpracy w tych badaniach (opiniowanie testowanie i pilotażowe wdrożenie z pomiarem wpływu). Udział ten byłby pokryty z nowego projektu badawczego. Sprzęt zakupiony do badań pozostawałby w szkole - na zasadzie przekazania przez Instytut środków nisko-cennych do Ośrodka lub Szkoły.
30/10/2015 13:10Jolanta Brzostek
Trwa współpraca z OSSW w Krakowie (ul. Tyniecka) i w Warszawie (ul. Koźmińska) oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr. 3 w Siedlcach. Zgłaszane uwagi są dyskutowane i uwzględniane. Trwaja prac wykończeniowe na konwerterami barjla (Matemtycznej notacji Brajlowskiej) na/z MathML.
27/06/2016 09:04Jolanta Brzostek-Pawłowska
Edit user