Forum
Udział w pilotażowym wdrożeniu PlatMat i badaniach efektywności
Dyskusja i określanie warunków przez zainteresowane Ośrodki i szkoły pilotażowego wdrożenia PlatMat i przeprowadzania badań nad efektywnością stosowania PlatMat
Liczba wątków: 1
Edycja użytkownika